SEM Slunečnice
SEM SlunečniceSEM Slunečnice je zájmovým pobočným spolkem Spolku evangelické mládeže. SEM je organizace stavící na křesťanských základech, je však otevřená dialogu s jinými pohledy na Boží tajemství a okolní svět. Členem SEM v ČR se může stát každý bez ohledu na věk, národnost a vyznání.

Cílem činnosti SEM Slunečnice je zprostředkovat porozumění přírodě, jejímu životu a jedinečnosti. Příroda jako stvoření je živým organismem, jehož součástí je i člověk. Poznávání přírody má vést člověka k pokoře a vděčnosti vůči ní a zvláště jejímu Stvořiteli. Inspiraci Slunečnice přijímá z tradičního venkovského soužití a vazby člověka s přírodou. Chceme se nechat obklopit jejími dary a možnostmi, které nás vedou k tvůrčímu a ohleduplnému životu. Chceme pěstovat a předávat venkovské dovednosti, řemesla, dobré tradice a zvyky.

Činnost SEM Slunečnice